Bezpłatny audyt BIP

Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez jednostki realizujące zadania publiczne wykazały nieprawidłowości nawet w 83%* skontrolowanych jednostek!

*(LBY-4101-09/2010, nr ewid. 26/2011/P/10/128/LBY)
Rodzaj raportu
Skrócony

Bezpłatny audyt obejmuje przekazanie skróconego raportu „TAK/NIE —spełnia/nie spełnia”
Raport szczegółowy dostępny bezpłatnie z wdrożeniem Metro CMS
(opłata za raport szczegółowy bez wdrożenia 1000 PLN)