Metro CMS

Bezpieczeństwo prawne potwierdzone audytem i certyfikatem

Gwarantujemy pełną zgodność naszych systemów BIP z obowiązującymi przepisami oraz stałe aktualizacje - z METRO CMS wywiążesz się z obowiązku ustawowego!

Bezpłatna rozmowa z konsultantem Pełna prezentacja Metro CMS

Czy Twój BIP spełnia wymogi rozporządzenia MSWiA?

Czy poprawnie wywiązujesz się z obowiązku ustawowego?
Sprawdź teraz – skorzystaj z bezpłatnego audytu Twojej strony BIP

METRO CMS – zawsze zgodnie z prawem

Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez jednostki realizujące zadania publiczne wykazały nieprawidłowości nawet w 83%* skontrolowanych jednostek!

100 % zgodności Metro CMS z obowiązującymi przepisami prawa.

Cechy techniczne i funkcjonalne Metro CMS gwarantują poprawne wywiązywanie się jednostki z obowiązku ustawowego.

Metro CMS jest zgodny ze standardami określonymi przez MSWiA w opracowaniu „Minimalny Standard Informacji dla Przejrzystej Strony BIP”.

*(LBY-4101-09/2010, nr ewid. 26/2011/P/10/128/LBY)

Metro CMS spełnia wymogi wskazane w poszczególnych aktach prawnych dotyczących Biuletynów Informacji Publicznej, m.in. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dyrektywie Rady i Parlamentu Europejskiego 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, Ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

Wycena wdrożenia Metro CMS

Intuicyjny panel i automatyczny zapis podczas tworzenia treści

Wystarczy znajomość edytora typu Microsoft Word

Poznaj więcej korzyści
Łatwa praca

Przejrzysty i intuicyjny panel Metro CMS ułatwia i automatyzuje Twoją pracę z Biuletynem Informacji Publicznej – zobacz jak

Przyjazny dla obywatela, dostępny dla osób niepełnosprawnych

Zgodny ze standardem WCAG 2.0

Bezpłatna rozmowa z konsultantem
 • Responsywność

  czytelny na smartfonach i tabletach

 • Użyteczność

  dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Prostota obsługi

  Intuicyjna nawigacja

Zgodność ze standardem WCAG 2.0
 • Dostępność informacji

  wyszukiwanie także w jednostkach podległych

 • Płynność działania

  stabilny i szybki hosting

 • Bezpieczeństwo

  solidny silnik i kod systemu

51% użytkowników w Polsce łączy się z siecią za pomocą urządzeń mobilnych*

* wg. raportu „Digital in 2016, We Are Social’s Compedium of Global Digital, Social and Mobile Data, Trends and Statistics”, Simon Kemp, We Are Social, 2016

Zamów Metro CMS i skorzystaj z pakietu korzyści

Szkolenia, obsługa techniczna, okresowe audyty i wiele innych – uzyskaj bezpłatną wycenę

Wycena wdrożenia Metro CMS

Przesiądź się na METRO

Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez jednostki realizujące zadania publiczne wykazały nieprawidłowości nawet w 83%* skontrolowanych jednostek! Ocena negatywna przyznana przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczyła m.in. nieprzestrzegania przez jednostki zasad opisanych w ustawie, prowadzenia BIP z naruszeniem ustawy i rozporządzenia czy błędnego kwalifikowania informacji jako publicznej. Nawet 45%* jednostek podległych skontrolowanym podmiotom w ogóle nie wywiązywało się z obowiązku ustawowego w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej!

*(LBY-4101-09/2010, nr ewid. 26/2011/P/10/128/LBY)

Gwarantujemy zgodność cech technicznych i funkcjonalnych Metro CMS z obowiązującymi przepisami prawa

Dbamy o to, by nasi klienci poprawnie wywiązywali się z obowiązku ustawowego – cyklicznie (co 12 miesięcy) dokonujemy audytów Biuletynów Informacji Publicznej Metro CMS pod kątem zgodności ich prowadzenia z wymogami ustawowymi, a poprawne wywiązywanie się przez jednostkę z obowiązku ustawowego potwierdzamy wystawianym po każdym audycie certyfikatem.

4 kroki do Metro CMS w Twojej jednostce

Ostatnie wdrożenia

Formularz

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami! Chcąc uzyskać odpowiednią pomoc, wyślij do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego lub zadzwoń.